Spontane Sollicitaties

Vaste Job (onbepaalde duur)

Persoonlijke informatie

Profiel kandidaat

curriculum vitae
Sleep je bestanden hier om te uploaden of

Sociale media accounts

Privacy beleid sollicitanten

Meer lezen

Privacy beleid

Wij verzamelen met behulp van dit online sollicitatieplatform uw persoonsgegevens om kwaliteitsvolle aanwerving- en selectieprocessen mogelijk te kunnen maken. Dit zijn de gegevens die in het kader van uw kandidatuurstelling ofwel door U aan ons ter beschikking zijn gesteld (bijvoorbeeld door uw curriculum vitae) ofwel hebben wij die verzameld via andere kanalen (bijvoorbeeld sociale media, referenties). Indien u dit wenst kunnen wij deze andere bronnen opgeven.

Deze verwerking is noodzakelijk in het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Wij wensen immers de beste kandidaat aan te werven. Met deze informatie kunnen wij u rechtstreeks ofwel onrechtstreeks identificeren. Voorbeelden zijn: voornaam, naam, adres, gsm nummer, emailadres, hobby’s, interesses, geboortedatum, …

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese wetgeving van kracht, de zogenaamde GDPR (General Data Protection Regulation). Dit verplicht ondernemingen om heel omzichtig met de persoonsgegevens om te gaan door middel van passende technische en operationele maatregelen te nemen. De aan ons toe vertrouwde informatie dient beschermd te worden tegen hacking, verlies, onzorgvuldig wijzigen of onbeschikbaarheid.

In het kader van uw sollicitatie informeren wij U dat deze persoonsgegevens conform de GDPR- wetgeving verwerkt worden alsook worden uw rechten gevrijwaard.  Hiervoor hebben wij de passende operationele en technische maatregelen genomen.

In zonderheid wijzen we u op uw rechten:

  • Mocht u aangenomen worden dan bewaren we de verwerkte persoonsgegevens in het kader van deze kandidatuurstelling in uw personeelsdossier. De bewaring van het personeelsdossier wordt in het “bedrijfsreglement omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van onze medewerkers” geregeld. Bij aanwerving wordt U in het bezit gesteld van dit reglement.

  • Wordt U niet weerhouden dan bewaren we de verwerkte persoonsgegevens in het kader van deze kandidatuurstelling tot 12 maanden nadat wij U in kennis hebben gesteld dat u niet weerhouden bent. Na deze periode:

    • worden ofwel al uw verwerkte persoonsgegevens vernietigd of

    • nemen wij contact op met de vraag of wij uw persoonsgegevens voor een bijkomende periode van 12 maanden nog mogen verwerken

  • Zowel tijdens de selectieprocedure tot op het ogenblik van de vernietiging van de persoonsgegevens heeft u het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien, een kopie op te vragen, uw persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, voortijdig te laten vernietigen. Tijdens deze zelfde periode kan u eveneens bezwaar aantekenen of een beperkte verwerking van de persoonsgegevens eisen.

  • U kan alleen van deze rechten gebruik maken door middel van een schriftelijk aanvraag via een brief op het adres Muizelstraat 12, 8560 Moorsele of per e-mail op het e-mailadres: info@boplan.be.

  • De aanvraag dient altijd vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit (bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart). Wanneer wij van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u en behouden we ons het recht voor om niet in te gaan op uw aanvraag tot U een voldoende bewijs kan afleveren.

Mocht u in de toekomst omtrent deze materie nog vragen hebben, dan kan u zich steeds richten tot HR

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?